Επικοινωνία  |  Sitemap  |  Αναζήτηση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
 

Αρχική Σελίδα

Έδεσσα

Τοπικά Διαμερίσματα

Δημοτική Αρχή

Γραφείο Τύπου

Δραστηριότητες

Υπηρεσίες

Συχνές Ερωτήσεις

Σύνδεσμοι

Οδηγός Αγοράς

Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες στον Δήμο μας.

Δείτε τον οδηγό

Πρόσφατες Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΓΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ"  
προθεσμία: 26/03/2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ»  
προθεσμία: 24/03/2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΙΟΥ»  
προθεσμία: 22/03/2021

hit counter

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ &ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Περιγραφή:

Επίδομα πολύτεκνης μητέρας διικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες γυναικών:

ΈΓΓΑΜΕΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΠΑΙΔΙΑ

 • Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ομοσπονδία πολυτέκνων
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για πολύτεκνους
 • Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων των γονέων
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του 4ου παιδιού

ΧΗΡΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ(3) ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ

 • Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ομοσπονδία πολυτέκνων
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για πολύτεκνους
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας της μητέρας
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου
 • Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών

ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ(3) ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ (όχι αναγνωρισμένα από τον πατέρα)

 • Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ομοσπονδία πολυτέκνων
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για πολύτεκνους
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας της μητέρας
 • Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών
 • Απόφαση επιμέλειας από το ειρηνοδικείο στην οποία να αναφέρεται ότι η μητέρα έχει την επιμέλεια και τα παιδιά διαμένουν μαζί της

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%

 • Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ομοσπονδία πολυτέκνων
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για πολύτεκνους
 • Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων των γονέων
 • Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών
 • Ιατρική γνωμάτευση από κρατικό νοσοκομείο για το ποσοστό αναπηρίας

Πολυτεκνικό επίδομα σε πολύτεκνες οικογένειες(άρθρο 63 του Ν. 1892/90) 

Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το ν.1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ για κάθε άγαμο τέκνο μέχρι είκοσι τριών(23) ή είκοσι πέντε (25) ετών ανάλογα με τις προϋποθέσεις που τάσσονται στην παρ. 1 του ν.1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α΄).

Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1.1.2011 και εφεξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού( της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.1892/1990) δεν θα καταβάλλεται για το παιδί αυτό το επίδομα παιδιού πολύτεκνης οικογένειας της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.1892/1990. » 

Η καταβολή όλων των ανωτέρω επιδομάτων καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον αυτοί έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Διακόπτεται η καταβολή των ανωτέρω επιδομάτων την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το εικοστό τρίτο έτος της ηλικίας του για τρίτεκνους ή είκοσι πέντε (25) ετών για πολύτεκνους. 

Ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα άρθρο 63 του Ν. 1892/90 

«Στη μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού εκατόν δύο (102) ευρώ.

Την ανωτέρω σύνταξη δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πολύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και να είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα απόνόμιμο γάμο ή τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους. »  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ 1ΗΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ( ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ) 

 • -Αίτηση - δήλωση στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. ( για τα επιδόματα, το έντυπο ΟΕ1)
 • -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
 • -Φωτοτυπίες των ταυτοτήτων και των δύο γονέων
 • -Σε περίπτωση Θανάτου ή εγκατάλειψης των παιδιών: Ληξιαρχική    πράξη θανάτου ή απόφαση δικαστηρίου για την ευθύνη διατροφής των παιδιών.           
 • -Για δικαιούχους με αλλοδαπή υπηκοότητα τα δικαιολογητικά από την Χώρα που είναι υπήκοοι.

Ροές Πληροφορίας:

Γραφείο ΟΓΑ τηλ. 2381350773

& ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ "ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ"
ΕΔΡΑ ΕΔΕΣΣΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1 582-00 ΕΔΕΣΣΑ
Τηλ 2381222849 Fax 2381022849

 


Τηλέφωνο
2381350773


www.meteo.gr/cf.asp?city_id=51

et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_edessas

www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/

www.edessa.gr/PressOfficeAnnouncementShow.action

www.dimosedessas.gov.gr/sites/default/files/u1/oroi_xrisis_1.jpg
 

Σύνδεση Χρήστη

Όνομα:
Κωδικός:
 
  Δεν έχετε λογαριασμό ?
Εγγραφείτε εδώ

Υπηρεσίες

Δείτε την περιγραφή των παρεχόμενων από τον δήμο υπηρεσιών:

Συχνά Χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες

Ευρετήριο Υπηρεσιών

Για έντυπο αίτησης κάντε κλικ εδώ (download)

Για να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά από τις Υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο portal

 

Ειδήσεις

 

20/04/2018

  Διήμερο Εορταστικών Εκδηλώσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου  


06/05/2015

  ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ  


19/03/2015

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ