Επικοινωνία  |  Sitemap  |  Αναζήτηση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
 

Αρχική Σελίδα

Έδεσσα

Τοπικά Διαμερίσματα

Δημοτική Αρχή

Γραφείο Τύπου

Δραστηριότητες

Υπηρεσίες

Συχνές Ερωτήσεις

Σύνδεσμοι

Οδηγός Αγοράς

Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες στον Δήμο μας.

Δείτε τον οδηγό

Πρόσφατες Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»  
προθεσμία: 03/08/2021


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»  
προθεσμία: 22/06/2021


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»  
προθεσμία: 14/06/2021

hit counter

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»
Προθεσμία: 24/11/2020

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερη έκπτωση) ανά εργασία και τιμή Ελαστικών, για την ανακήρυξη μειοδοτών στις εργασίες  τοποθέτησης  και την προμήθεια ελαστικών σε εξωτερικά συνεργεία, όπως  αυτά περιγράφονται  στην αναλυτική διακήρυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 8.357,60 € συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ.

 Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για ένα ή και για περισσότερα Τμήματα του προϋπολογισμού (όχημα-μηχάνημα -εργασία και ανταλλακτικά) που επιθυμούν. Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι για το τμήμα ή για τα τμήματα που θα καταθέσουν προσφορά.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  3. Συνεταιρισμοί.
  4. Ενώσεις.

που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

 Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr  &  www.edessa.gr).

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ


Συνημένα Αρχεία
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Προκήρυξη


www.meteo.gr/cf.asp?city_id=51

et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_edessas

www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/

www.edessa.gr/PressOfficeAnnouncementShow.action

www.dimosedessas.gov.gr/sites/default/files/u1/oroi_xrisis_1.jpg
 

Σύνδεση Χρήστη

Όνομα:
Κωδικός:
 
  Δεν έχετε λογαριασμό ?
Εγγραφείτε εδώ

Υπηρεσίες

Δείτε την περιγραφή των παρεχόμενων από τον δήμο υπηρεσιών:

Συχνά Χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες

Ευρετήριο Υπηρεσιών

Για έντυπο αίτησης κάντε κλικ εδώ (download)

Για να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά από τις Υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο portal

 

Ειδήσεις

 

20/04/2018

  Διήμερο Εορταστικών Εκδηλώσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου  


06/05/2015

  ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ  


19/03/2015

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ