Επικοινωνία  |  Sitemap  |  Αναζήτηση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
 

Αρχική Σελίδα

Έδεσσα

Τοπικά Διαμερίσματα

Δημοτική Αρχή

Γραφείο Τύπου

Δραστηριότητες

Υπηρεσίες

Συχνές Ερωτήσεις

Σύνδεσμοι

Οδηγός Αγοράς

Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες στον Δήμο μας.

Δείτε τον οδηγό

Πρόσφατες Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΓΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ"  
προθεσμία: 26/03/2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ»  
προθεσμία: 24/03/2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΙΟΥ»  
προθεσμία: 22/03/2021

hit counter

ΖΑΪΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και ειδικότερα με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

1.     Τις αναγόμενες στην παρακολούθηση της διαδικασίας ταυτοποίησης του κερασιού, ροδάκινου, μήλου και ακτινιδίου ως προϊόντα Γεωγραφικής ένδειξης.

2.     Τις αναγόμενες στην παρακολούθηση του κερασεώνα του Δήμου στο Δημοτικό διαμέρισμα Άγρα.

3.     Τις αναγόμενες στην οργάνωση και παρακολούθηση της Διαχείρισης του Υγροτόπου  Άγρα – Βρυττών – Νησίου.

4.     Τις αναγόμενες στη δημιουργία εκθεσιακού πάρκου αναψυχής με επίκεντρο την κηποτεχνία.

5.     Τις αναγόμενες στην οργάνωση και λειτουργία αγοράς βιολογικών προϊόντων, καθώς και στην καθιέρωση ετήσιας έκθεσης αυτών.

6.     Τις αναγόμενες σε θέματα ΟΓΑ και χορήγησης βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών του Δήμου προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

7.     Τις αναγόμενες στα θέματα πρασίνου και της οργάνωσης και παρακολούθησης των χώρων αναψυχής και άθλησης.

8.     Τις αναγόμενες στην αγροτική πολιτική του Δήμου (Κοινοτικά Προγράμματα - πρωτοβουλίες στήριξης της γεωργίας και κτηνοτροφίας και αλιείας).

9.     Τις αναγόμενες στην οργάνωση – εφαρμογή και παρακολούθηση ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο και πλαστικό).

10.    Τις αναγόμενες στον τομέα «Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία» που μεταβιβάστηκαν από της Ν.Α. Πέλλας στο Δήμο Έδεσσας  (εγκύκλιος 61/αρθμ. πρωτ. 74894/30-12-2010, Υπουργείο Εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) και ειδικότερα:

1. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.) (άρθρο 94 παρ. 5 αριθ. 1)

2. Η άσκηση εποπτείας από τους δήμους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α), όπως ισχύει και τις κατ` εξουσιοδότηση του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης κα�� στράγγισης (άρθρο 94 παρ. 5 αριθ. 3)

3. Η διαχείριση βοσκοτόπων (άρθρο 94 παρ. 5 αριθ. 4)

4. Η έρευνα κα�� μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους (άρθρο 94 παρ. 5 αριθ. 6).  

11.   Τις αναγόμενες στον τομέα «Περιβάλλον» που μεταβιβάστηκαν από της Ν.Α. Πέλλας στο Δήμο Έδεσσας  (εγκύκλιος 61/αρθμ. πρωτ. 74894/30-12-2010, Υπουργείο Εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) και ειδικότερα:.

1. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.18).

2. Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α) (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.20).

3. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ` αριθμ. 29 του νόμου 3852/2010 (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.25).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται ήδη από τους δήμους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κ.Δ.Κ.4.

Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.26).

5. Τις αναγόμενες στον τομέα «ποιότητα ζωής και εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων», περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.28). www.meteo.gr/cf.asp?city_id=51

et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_edessas

www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/

www.edessa.gr/PressOfficeAnnouncementShow.action

www.dimosedessas.gov.gr/sites/default/files/u1/oroi_xrisis_1.jpg
 

Σύνδεση Χρήστη

Όνομα:
Κωδικός:
 
  Δεν έχετε λογαριασμό ?
Εγγραφείτε εδώ

Υπηρεσίες

Δείτε την περιγραφή των παρεχόμενων από τον δήμο υπηρεσιών:

Συχνά Χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες

Ευρετήριο Υπηρεσιών

Για έντυπο αίτησης κάντε κλικ εδώ (download)

Για να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά από τις Υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο portal

 

Ειδήσεις

 

20/04/2018

  Διήμερο Εορταστικών Εκδηλώσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου  


06/05/2015

  ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ  


19/03/2015

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ